we've a new website! visit MechDesign.xyz
english
 
aerospace news
 
όλα τα τελευταία νέα

DARPA Falcon HTV-2 υπερ-υπερηχητικό αεροσκάφος
by IKE 10-Aug-2011 14:17


Το Falcon HTV-2 (Hypersonic Technology Vehicle 2) είναι ένα μη-επανδρωμένο αεροσκάφος που αποτελεί το κύριο μέρος του αντίστοιχου προγράμματος της DARPA με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικής στάθμης και κρίσιμων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ικανότητα παρατεταμένης υπερ-υπερηχητικής πτήσης με την δυνατότητα ελιγμών και πλήρους ελέγχου. Το όχημα προωθείται με την βοήθεια ενός πυραύλου Minotaur IV και ο αποκλειστικός του ρόλος είναι η συλλογή δεδομένων. Φυσικά απαραίτητο είναι να παραμείνει ελέγξιμο κατά την διάρκεια της ακραίας αυτής πτήσης όπου η ταχύτητα του θα είναι περίπου 20 mach (ή 21.000χαω στο υψόμετρο αυτό).---Αυτή είναι η δεύτερη πτήση. Τον Απρίλιο στην πρώτη η επικοινωνία χάθηκε μετά από μόλις 9 λεπτά, παρόλα αυτά όμως η δοκιμή ήταν επιτυχημένη σε πολλά επίπεδα. Κρίσιμα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τα πάνω από 20 οχήματα και σταθμούς που παρακολουθούσαν την δοκιμή (σε ξηρά, αέρα, θάλασσα και διάστημα). Υπήρχε σήμα GPS στο HTV-2 όπως και αμφίδρομη επικοινωνία ενώ το σύστημα ελέγχου αντίδρασης (RCS) λειτούργησε κανονικά.Η σημερινή δοκιμή θα αξιολογήσει τα θεωρητικά μοντέλα και θα αυξήσει την γνώση μας στο πεδίο της υπερ-υπερηχητικής ταχύτητας. Στο HTV-2 έχουν ενσωματωθεί βελτιώσεις με βάση τα δεδομένα της πρώτης δοκιμής. Η σημερινή πτήση ακολουθεί την πορεία που φάινεται στο σχήμα επάνω. Το HTV-2 εκτοξεύεται επάνω σε έναν πύραυλο Minotaur IV, σε μεγάλο υψόμετρο τοποθετείται για την επανείσοδο του και ελεγχόμενο από το RCS αλλά και από αεροδυναμικές επιφάνειες επανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Εκτελεί κάποιους βασικούς ελιγμούς κατά την τελευταία φάση της πτήσης του και στο τέλος κάνει βουτιά προς την θάλασσα όπου και καταστρέφεται. Μπορείτε να δείτε μία εξομοίωση όλων των φάσεων της πτήσης στο παρακάτω βίντεο:

[ytx="kvoUJkUhoHs"]kvoUJkUhoHs[/ytx]

Το πρόγραμμα έχει τρεις τεχνικές προκλήσεις, την αεροδυναμική, την διάχυση θερμότητας και το σύστημα ελέγχου.

Η αεροδυναμική συμπεριφορά σε τόσο μεγάλες ταχύτητες είναι σήμερα αδύνατον να εξομοιωθεί με ακρίβεια. Οι αεροδυναμικές σήραγγες μπορούν να λειτουργήσουν έως και τα 15 mach αλλά πέραν της ταχύτητας αυτής χρησιμοποιούνται ειδικές σήραγγες παλμού που παρέχουν δεδομένα μόνο για ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου. Πραγματικά πειράματα είναι απαραίτητα ώστε να αξιολογηθούν και να δημιουργηθούν τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία για ταχύτητες στην περιοχή των 20 mach.Οι πολύ μεγάλες αεροδυναμικές πιέσεις δημιουργούν τεράστια ποσά θερμότητας. Η επιφανειακή θερμοκρασία του HTV-2 αναμένεται να φτάσει τους 2000C, πολύ υψηλότερα από το σημείο τήξης του ατσαλιού. Για το λόγο αυτό στις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος χρησιμοποιούνται εξελιγμένα σύνθετα υλικά άνθρακα με πολύ υψηλό σημείο τήξης και πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. ώστε το εσωτερικό του να έχει σχετικά χαμηλή θερμοκρασία.

Με ταχύτητα 21.000χαω το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να έχει ακαριαίες αντιδράσεις και σχεδόν μηδενική υστέρηση γιατί και η παραμικρή απόκλιση έχει τεράστια αποτελέσματα. Το HTV-2 όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιεί κινούμενες αεροδυναμικές επιφάνειες και σύστημα ελέγχου αντίδρασης (reaction control system - RCS).

Τα δεδομένα επάνω στην υπέρ-υπερηχητική πτήση από την εκτενή θεωρητική μοντελοποίηση, τις δοκιμές σε αεροσήραγγα και τις δύο αυτές πτήσεις θα δημιουργήσουν την τεχνική βάση για μελλοντικά προγράμματα. Ο απώτερος σκοπός σύμφωνα με την DARPA είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε σημείο της Γης μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

περισσότερες πληροφορίες:

http://www.darpa.mil/../

update: Η δοκιμή δεν ήταν πλήρως επιτυχημένη. Το HTV-2 απομακρύνθηκε σωστά από τον πύραυλο-φορέα και μπήκε στην κατάλληλη πορεία. Μετά από λίγα λεπτά πτήσης όμως η επικοινωνία μαζί του διακόπηκε. Όπως και στην πρώτη δοκιμή τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να συμπληρώσουν κάποια από τα κενά στα θεωρητικά μοντέλα της υπερ-υπερηχητικής πτήσης. Επίσημη ανακοίνωση: http://www.darpa.mil/.../

(εικόνες και βίντεο: DARPA)more :

Κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του robotpig.net εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Για αναδημοσίευση οποιοδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας απαιτείται έγγραφη άδεια. © robotpig.net